• Home|

Ai bảo FA không được nhận gấu nào? 20.10 cẩn thận mất gấu như chơi nha!

20/10/2016

Thay đồ nhanh như chớp, may ra lần 2 là không mất gấu.