• Home|

Anh chàng Hàn Quốc “quẩy” các điệu nhảy siêu bá đạo

27/11/2016

(Blogtin) - Anh chàng Hàn Quốc "diễn sâu" theo các điệu nhảy vô cùng bá đạo. Xem xong đảm bảo bạn cũng muốn quẩy như thế này luôn đó.

 

Nguồn: Go Toe