• Home|

Bài toán di chuyển một que diêm, biến sai thành đúng

28/10/2016

(TC) Nhiệm vụ của bạn là di chuyển một que diêm để biến phép tính sai thành đúng. Tác giả khuyên người giải đừng phức tạp hóa vấn đề vì đây vốn là câu đố cho trẻ em.

bai toan blogtin (1)

0 + 3 = 2.

bai toan blogtin (2)

2 + 2 = 7.

bai toan blogtin (3)

4 + 0 = 8.

bai toan blogtin (4)

4 + 1 = 3.

bai toan blogtin (5)

5 + 0 = 9.

bai toan blogtin (6)

5 + 5 = 8.

bai toan blogtin (7)

6 – 1 = 6.

bai toan blogtin (8)

7 – 4 = 5.

bai toan blogtin (9)

8 – 6 = 6.

bai toan blogtin (10)

9 + 8 = 8.

Theo Zing