• Home|

Bạn có nhận ra các ứng dụng quen thuộc khi chúng hóa thân thành nhân vật truyện tranh?

19/06/2016

Bộ tranh đầy thú vị, sáng tạo và màu sắc này được thực hiện bởi một nghệ sĩ có tên Reef1600.

Một nghệ sĩ có nickname Reef1600 đã thực hiện một bộ tranh thú vị trong đó anh hình dung các ứng dụng/ phần mềm thành những nhân vật truyện tranh. Các nhân vật được thiết kế dựa trên màu sắc và cách thiết kế biểu tượng của những ứng dụng/ phần mềm này.

Bạn có nhận ra các ứng dụng quen thuộc khi chúng hóa thân thành nhân vật truyện tranh? - Ảnh 1.

Firefox

Bạn có nhận ra các ứng dụng quen thuộc khi chúng hóa thân thành nhân vật truyện tranh? - Ảnh 2.

Adobe Photoshop

Bạn có nhận ra các ứng dụng quen thuộc khi chúng hóa thân thành nhân vật truyện tranh? - Ảnh 3.

Minesweeper

Bạn có nhận ra các ứng dụng quen thuộc khi chúng hóa thân thành nhân vật truyện tranh? - Ảnh 4.

Skype

Bạn có nhận ra các ứng dụng quen thuộc khi chúng hóa thân thành nhân vật truyện tranh? - Ảnh 5.

Notepad

Bạn có nhận ra các ứng dụng quen thuộc khi chúng hóa thân thành nhân vật truyện tranh? - Ảnh 6.

Microsoft Excel

Bạn có nhận ra các ứng dụng quen thuộc khi chúng hóa thân thành nhân vật truyện tranh? - Ảnh 7.

Microsoft Work

Bạn có nhận ra các ứng dụng quen thuộc khi chúng hóa thân thành nhân vật truyện tranh? - Ảnh 8.

Microsoft PowerPoint

Bạn có nhận ra các ứng dụng quen thuộc khi chúng hóa thân thành nhân vật truyện tranh? - Ảnh 9.

Outlook và Windows Live Messenger

Bạn có nhận ra các ứng dụng quen thuộc khi chúng hóa thân thành nhân vật truyện tranh? - Ảnh 10.

Chrome

Bạn có nhận ra các ứng dụng quen thuộc khi chúng hóa thân thành nhân vật truyện tranh? - Ảnh 11.

Safari

Bạn có nhận ra các ứng dụng quen thuộc khi chúng hóa thân thành nhân vật truyện tranh? - Ảnh 12.

JAVA

Bạn có nhận ra các ứng dụng quen thuộc khi chúng hóa thân thành nhân vật truyện tranh? - Ảnh 13.

Adobe Illustrator

Bạn có nhận ra các ứng dụng quen thuộc khi chúng hóa thân thành nhân vật truyện tranh? - Ảnh 14.

iTunes

Bạn có nhận ra các ứng dụng quen thuộc khi chúng hóa thân thành nhân vật truyện tranh? - Ảnh 15.

Paint

(Tổng hợp)

Theo Trí thức trẻ

Tin liên quan

loading...
Từ khóa: ứng dụng
loading...