• Home|

Bất ngờ bị đổ thùng rết lên người và cái kết bất ngờ

20/10/2016

(Blogtin) - Bạn đang đi trên đường và có ai đó gọi lại để nhờ chút việc. Vô tình người này làm đổ một thùng nhựa bên trong đựng vài con rết. Bạn sẽ phản ứng thế nào?