• Home|

“Bật ngửa” với chiêu bá đạo đối phó với chép phạt của các bạn học sinh!

30/09/2016

Với ý tưởng sáng tạo này, chép phạt chắc chắn sẽ không còn đáng sợ như trước nữa.