• Home|

Bộ tranh: Một ngày, bỗng chúng ta nhận ra các dấu hiệu chứng tỏ mình đã già!

08/07/2016

Khi có một ngày, bạn chẳng còn thể nằm trọn trong vòng tay mẹ, gối đầu lên đùi mẹ để mẹ lấy ráy tai cho bạn… Khi có một ngày, bạn có thể ôm trọn lấy bà ngoại, cõng bà lên như ngày xưa bà thường cõng bạn…

Khi bạn bắt đầu chấp nhận rằng tiền thực sự rất quan trọng, khi kiếm được tiền cũng không còn vui vẻ như trước nữa, khi trong ví chỉ có tiền lẻ đã cảm thấy mình thật nghèo… Khi cuối cùng cũng mua được đủ thứ hay ho lại chẳng muốn đụng vào nữa, khi bạn bắt đầu nói với ba mẹ nhớ cẩn thận, đừng để bị lừa… Rồi khi bạn cảm nhận được ba mẹ thực sự rất yêu bạn, khi phát hiện ra rất nhiều lời ba mẹ nói đều có đạo lý của nó… Thì bạn biết đấy, bạn đã già rồi.

Khi ấy, tính tình bạn ngày càng ôn hòa, không dễ nóng giận, bạn chú ý hơn tới việc ăn mặc ngủ nghỉ, đi lại; bạn quan tâm đến gia đình, hiểu được cách yêu thương chính mình, học được cách buông tay. 

Có đôi khi chẳng kịp để phòng, cứ đột nhiên mà già đi như thế…

Hãy cùng xem bộ tranh “30 biểu hiện của những người già sớm” để biết bạn đã “già đi” như thế nào nhé!

Bộ tranh: Một ngày, bỗng chúng ta nhận ra các dấu hiệu chứng tỏ mình đã già! - Ảnh 1.

Bộ tranh: Một ngày, bỗng chúng ta nhận ra các dấu hiệu chứng tỏ mình đã già! - Ảnh 2.

Bộ tranh: Một ngày, bỗng chúng ta nhận ra các dấu hiệu chứng tỏ mình đã già! - Ảnh 3.

Bộ tranh: Một ngày, bỗng chúng ta nhận ra các dấu hiệu chứng tỏ mình đã già! - Ảnh 4.

Bộ tranh: Một ngày, bỗng chúng ta nhận ra các dấu hiệu chứng tỏ mình đã già! - Ảnh 5.

Bộ tranh: Một ngày, bỗng chúng ta nhận ra các dấu hiệu chứng tỏ mình đã già! - Ảnh 6.

Bộ tranh: Một ngày, bỗng chúng ta nhận ra các dấu hiệu chứng tỏ mình đã già! - Ảnh 7.

Bộ tranh: Một ngày, bỗng chúng ta nhận ra các dấu hiệu chứng tỏ mình đã già! - Ảnh 8.

Bộ tranh: Một ngày, bỗng chúng ta nhận ra các dấu hiệu chứng tỏ mình đã già! - Ảnh 9.

Bộ tranh: Một ngày, bỗng chúng ta nhận ra các dấu hiệu chứng tỏ mình đã già! - Ảnh 10.

Bộ tranh: Một ngày, bỗng chúng ta nhận ra các dấu hiệu chứng tỏ mình đã già! - Ảnh 11.

Bộ tranh: Một ngày, bỗng chúng ta nhận ra các dấu hiệu chứng tỏ mình đã già! - Ảnh 12.

Bộ tranh: Một ngày, bỗng chúng ta nhận ra các dấu hiệu chứng tỏ mình đã già! - Ảnh 13.

Bộ tranh: Một ngày, bỗng chúng ta nhận ra các dấu hiệu chứng tỏ mình đã già! - Ảnh 14.

Bộ tranh: Một ngày, bỗng chúng ta nhận ra các dấu hiệu chứng tỏ mình đã già! - Ảnh 15.

Bộ tranh: Một ngày, bỗng chúng ta nhận ra các dấu hiệu chứng tỏ mình đã già! - Ảnh 16.

Bộ tranh: Một ngày, bỗng chúng ta nhận ra các dấu hiệu chứng tỏ mình đã già! - Ảnh 17.

Bộ tranh: Một ngày, bỗng chúng ta nhận ra các dấu hiệu chứng tỏ mình đã già! - Ảnh 18.

Bộ tranh: Một ngày, bỗng chúng ta nhận ra các dấu hiệu chứng tỏ mình đã già! - Ảnh 19.

Bộ tranh: Một ngày, bỗng chúng ta nhận ra các dấu hiệu chứng tỏ mình đã già! - Ảnh 20.

Bộ tranh: Một ngày, bỗng chúng ta nhận ra các dấu hiệu chứng tỏ mình đã già! - Ảnh 21.

Bộ tranh: Một ngày, bỗng chúng ta nhận ra các dấu hiệu chứng tỏ mình đã già! - Ảnh 22.

Bộ tranh: Một ngày, bỗng chúng ta nhận ra các dấu hiệu chứng tỏ mình đã già! - Ảnh 23.

Bộ tranh: Một ngày, bỗng chúng ta nhận ra các dấu hiệu chứng tỏ mình đã già! - Ảnh 24.

Bộ tranh: Một ngày, bỗng chúng ta nhận ra các dấu hiệu chứng tỏ mình đã già! - Ảnh 25.

Bộ tranh: Một ngày, bỗng chúng ta nhận ra các dấu hiệu chứng tỏ mình đã già! - Ảnh 26.

Bộ tranh: Một ngày, bỗng chúng ta nhận ra các dấu hiệu chứng tỏ mình đã già! - Ảnh 27.

Bộ tranh: Một ngày, bỗng chúng ta nhận ra các dấu hiệu chứng tỏ mình đã già! - Ảnh 28.

Bộ tranh: Một ngày, bỗng chúng ta nhận ra các dấu hiệu chứng tỏ mình đã già! - Ảnh 29.

Bộ tranh: Một ngày, bỗng chúng ta nhận ra các dấu hiệu chứng tỏ mình đã già! - Ảnh 30.

(Nguồn: youyisi_cn)

Theo Trí thức trẻ

Tin liên quan

loading...
loading...