• Home|

Bói chuẩn tình duyên tháng 9/2016 cho 12 con giáp

03/09/2016

Bói tình duyên tháng 9: Tuổi Hợi sẽ là con giáp có vận tình cảm vượng nhất tháng, nhưng lưu ý cố gắng giữ được trạng thái bình ổn trong cuộc sống.

Bói tình duyên tháng 9:

boi-chuan-tinh-duyen-thang-92016-cho-12-con-giap-blogtamsu1

Tuổi Tý: Chỉ số tình cảm: 83 điểm. Cần cẩn trọng khi kết hợp với tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Dậu, tuổi Mão. Ngày kỵ trong tháng: ngày 9, 21. Lưu ý: Hết sức thận trọng đề phòng đào hoa xấu.

boi-chuan-tinh-duyen-thang-92016-cho-12-con-giap-blogtamsu2

Tuổi Sửu: Chỉ số tình cảm: 84 điểm. Cần cẩn trọng khi kết hợp với tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Thìn, tuổi Tuất. Ngày kỵ trong tháng: ngày 10, 22. Lưu ý: Hết sức thận trọng đề phòng tiểu nhân đâm sau lưng.

boi-chuan-tinh-duyen-thang-92016-cho-12-con-giap-blogtamsu3

Tuổi Dần: Chỉ số tình cảm: 80 điểm. Cần cẩn trọng khi kết hợp với tuổi Thân, tuổi Tỵ, tuổi Mùi. Ngày kỵ trong tháng: ngày 11, 23. Lưu ý: Cẩn thận dễ có chuyện vượt rào, ngoại tình.

boi-chuan-tinh-duyen-thang-92016-cho-12-con-giap-blogtamsu4

Tuổi Mão: Chỉ số tình cảm: 79 điểm. Cần cẩn trọng khi kết hợp với tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Ngày kỵ trong tháng: ngày 12, 24. Lưu ý: Chăm sóc, điều chỉnh cho phù hợp mới là thượng sách.

boi-chuan-tinh-duyen-thang-92016-cho-12-con-giap-blogtamsu5

Tuổi Thìn: Chỉ số tình cảm: 72 điểm. Cần cẩn trọng khi kết hợp với tuổi Mão, tuổi Sửu, tuổi Tuất, tuổi Thìn. Ngày kỵ trong tháng: ngày 13, 25. Lưu ý: Thừa thắng xông lên, lấy đà về đích.

boi-chuan-tinh-duyen-thang-92016-cho-12-con-giap-blogtamsu6

Tuổi Tỵ: Chỉ số tình cảm: 90 điểm. Cần cẩn trọng khi kết hợp với tuổi Thân, tuổi Hợi, tuổi Dần. Ngày kỵ trong tháng: ngày 14, 26. Lưu ý: Biết người biết ta mới là quan trọng.

boi-chuan-tinh-duyen-thang-92016-cho-12-con-giap-blogtamsu7

Tuổi Ngọ: Chỉ số tình cảm: 81 điểm. Cần cẩn trọng khi kết hợp với tuổi Tý, tuổi Mão, tuổi Sửu, tuổi Ngọ. Ngày kỵ trong tháng: ngày 15, 27. Lưu ý: Bình tĩnh, bao dung mới là quan trọng nhất.

boi-chuan-tinh-duyen-thang-92016-cho-12-con-giap-blogtamsu8

Tuổi Mùi: Chỉ số tình cảm: 89 điểm. Cần cẩn trọng khi kết hợp với tuổi Tý, tuổi Tuất, tuổi Sửu. Ngày kỵ trong tháng: ngày 126, 28. Lưu ý: Thận trọng trong đầu tử kéo xảy ra sai sót, gây ra tai họa.

boi-chuan-tinh-duyen-thang-92016-cho-12-con-giap-blogtamsu9

Tuổi Thân: Chỉ số tình cảm: 68 điểm. Cần cẩn trọng khi kết hợp với tuổi Hợi, tuổi Tý, tuổi Dần. Ngày kỵ trong tháng: ngày 17, 29. Lưu ý: Đề phòng tiểu nhân đâm sau lưng.

boi-chuan-tinh-duyen-thang-92016-cho-12-con-giap-blogtamsu10

Tuổi Dậu: Chỉ số tình cảm: 69 điểm. Cần cẩn trọng khi kết hợp với tuổi Tý, tuổi Mão, tuổi Dậu, tuổi Tuất. Ngày kỵ trong tháng: ngày 18, 30. Lưu ý: Cần chú ý chăm sóc sức khỏe.

boi-chuan-tinh-duyen-thang-92016-cho-12-con-giap-blogtamsu11

Tuổi Tuất: Chỉ số tình cảm: 85 điểm. Cần cẩn trọng khi kết hợp với tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Mùi, tuổi Dậu. Ngày kỵ trong tháng: ngày 7, 19. Lưu ý: Cần phải điều chỉnh tâm trạng, không nên quá căng thẳng ảnh hưởng đến sức khỏe và tình cảm.

boi-chuan-tinh-duyen-thang-92016-cho-12-con-giap-blogtamsu12

Tuổi Hợi: Chỉ số tình cảm: 94 điểm. Cần cẩn trọng khi kết hợp với tuổi Tỵ, tuổi Thân, tuổi Hợi. Ngày kỵ trong tháng: ngày 8, 20. Lưu ý: Giữ được trạng thái bình ổn mới là quan trọng nhất.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo).

Theo Kiến Thức

Tin liên quan

loading...
loading...