• Home|

Bức xúc đôi nam nữ ôm bao tải “hồn nhiên” đi trộm bóng đèn

30/11/2016

(Blogtin) - Qua camera an ninh cho thấy, đôi thanh niên này rất vô tư lấy bóng đèn mà không một chút do dự hay lo sợ. Ăn trộm bây giờ quá tinh vi và tự nhiên.