• Home|

Cận cảnh quá trình hỏa táng của một người trông sẽ như thế nào?

08/10/2016

Tận mắt chứng kiến thân xác của một người chốc lát trở thành tro bụi