• Home|

Cậy mình nổi tiếng lên mặt khinh thường con trai chủ tịch, nữ minh tinh hống hách “tôi có tiền nên có quyền cho anh xuống địa ngục”

31/05/2019

(Blogtin) - Cậy mình là người nổi tiếng, lại sắp lấy con trai chủ tịch, nữ minh tinh luôn giữ thái độ kênh kiệu, hất hàm, không coi ai ra gì nhưng ả không ngờ đã "ghẹo nhầm người".

Clip: Ham TV Tâm Tâm