• Home|

“Chết thử” để trân trọng cuộc sống hơn

29/10/2016

(Blogtin) - Tại Hàn Quốc, có một dịch vụ mang tên "chết thử" để mọi người có cơ hội cảm nhận cái chết sẽ như thế nào và thêm trân trọng cuộc sống hiện tại hơn.

Tin liên quan

loading...
loading...