• Home|

Con rắn khổng lồ “dọa chết” mọi người qua đường

19/10/2016

(Blogtin) - Đang đi đường thì phát hiện con rắn khổng lồ đang bò phía sau. Tất cả mọi người đã khóc thét như "hồn lìa khỏi xác".

Tin liên quan

loading...
loading...