• Home|

Cười bò với những tin nhắn lỗi mạng khiến “chia cách đôi ta”

26/08/2016

Ừ thì anh rất tốt nhưng than ôi ừ thì mạng rất tiếc đấy! Chẳng ai muốn FA nhưng mạng chập chờn là họa như thế đấy!

tin nhan blogtin (1)

Người yêu và chó, em chọn ai?

tin nhan blogtin (2)

Quá tội cho đội dùng mạng lỗi

tin nhan blogtin (3)

Những chiếc nồi thích điều này!!

tin nhan blogtin (4)

“Cái ngàn vàng” tôi không tiếc mà có cái túi vài trăm anh cũng tiếc của tôi à?

tin nhan blogtin (5)

Đáng đời cái tội chửi cá mập!

tin nhan blogtin (6)

tin nhan blogtin (7)

tin nhan blogtin (8)

tin nhan blogtin (9)

tin nhan blogtin (10)

tin nhan blogtin (11)

Nguồn: Sưu Tầm

Tin liên quan

loading...
loading...