• Home|

Cười “mỏi miệng” với những tình huống từ “trên trời rơi xuống”

29/10/2016

(Blogtin) - Bạn được thuê sơn lại căn phòng cho ai đó nhưng càng sơn lại càng thấy vết bẩn chảy ra từ bức tường, bạn sẽ cảm thấy thế nào đây?