• Home|

Cười rụng răng với “thánh diễn sâu” nhất running man

20/10/2016

(Blogtin) - Kwang Soo là thành viên nổi bật với nhiều biệt danh như Hươu cao cổ, thánh nhọ, vua phản bội... và "thánh diễn sâu" là một trong số đó.