• Home|

Đây là biểu cảm Trấn Thành khi được Will 365 hát tặng “Chúng ta không thuộc về nhau”

06/11/2016

(Blogtin) - Ngoài bài "Anh cứ gâu gâu" thì Will hát bài nào cũng được và Trấn Thành đã phải sốc khi nghe Will hát ca khúc này.