• Home|

Đây là cái giá phải trả cho người tiểu bậy giữa phố

29/11/2016

Kể từ tháng 2/2017, người có hành vi tiểu bậy nơi công cộng sẽ bị phạt nặng có thể lên tới 3 triệu đồng.

Đây là cái giá phải trả cho người tiểu bậy giữa phố

theo Trí Thức Trẻ