• Home|

Đếm số lượng răng để biết mình có vận mệnh giàu sang không?

30/11/2016

Với mẹo xem số lượng răng, dự đoán vận mệnh cuộc đời này, chúng ta có thể lường trước được tương lai để từ đó nỗ lực hơn vì một tiền đồ sáng lạn.

Con người ta vẫn thường tin vào số phận mà ông trời đã ban cho mình. Có người sướng từ trong trứng nước, sinh ra đã sống trong nhung lụa, giàu sang. Tuy nhiên, có người lại phải sống trong nghèo khổ từ trong trứng nước. Bên cạnh những nét tướng chính như mũi, lông mày và nhân trung, răng cũng là một trong những “đầu mối” giúp người ta khám phá vận mệnh tương lai giàu sang hay nghèo khó của mình.

        

(Nguồn: Tổng hợp)

Theo Trí Thức Trẻ