• Home|

Đi xe “cùi” chủ tịch bị người yêu cũ khinh thường “cái xe tử tế chẳng có mà đi thì làm được gì”

28/05/2019

(Blogtin) - Trên đời này ai biết trước được chữ "ngờ", "núi cao còn có núi cao hơn". Bị người yêu cũ khinh thường vì chiếc xe, nhưng người đi chiếc xe "cùi" ấy lại chính là chủ tịch

Clip: HAMTV

Mai Dung