• Home|

Động vật cũng biết nhảy múa chuyên nghiệp như thế này

20/10/2016

(Blogtin) - Ngựa nhảy theo chống, voi lắc lư theo nhạc hiphop hay vẹt biết "quẩy", động vật cũng có thể nhảy múa đấy.