• Home|

Đừng nghĩ cuộc đời dài rộng, nó chỉ có 900 tháng thôi!

16/08/2016

Nếu chẳng may đối mặt với thất bại, đừng nghe những lời hoa mỹ bởi vì cuộc sống cho bạn thực tế phũ phàng hơn nhiều.

Nếu chẳng may đối mặt với thất bại, đừng nghe những lời hoa mỹ bởi vì cuộc sống cho bạn thực tế phũ phàng hơn nhiều.

Đừng nghĩ cuộc đời dài rộng, nó chỉ có 900 tháng thôi! - Ảnh 1.

Đừng nghĩ cuộc đời dài rộng, nó chỉ có 900 tháng thôi! - Ảnh 2.

Đừng nghĩ cuộc đời dài rộng, nó chỉ có 900 tháng thôi! - Ảnh 3.

Đừng nghĩ cuộc đời dài rộng, nó chỉ có 900 tháng thôi! - Ảnh 4.

Đừng nghĩ cuộc đời dài rộng, nó chỉ có 900 tháng thôi! - Ảnh 5.

Đừng nghĩ cuộc đời dài rộng, nó chỉ có 900 tháng thôi! - Ảnh 6.

Đừng nghĩ cuộc đời dài rộng, nó chỉ có 900 tháng thôi! - Ảnh 7.

Đừng nghĩ cuộc đời dài rộng, nó chỉ có 900 tháng thôi! - Ảnh 8.

Đừng nghĩ cuộc đời dài rộng, nó chỉ có 900 tháng thôi! - Ảnh 9.

Đừng nghĩ cuộc đời dài rộng, nó chỉ có 900 tháng thôi! - Ảnh 10.

theo Báo Đất Việt

Tin liên quan

loading...
loading...