• Home|

Được mẹ chồng mang đồ quê lên cho dưỡng thai, con dâu vênh váo “có khi ăn mấy thứ bẩn thỉu ấy xong nhập viện”

01/06/2019

(Blogtin) - Cậy mình có bầu, con dâu vênh váo, ăn nói xấc xược với mẹ chồng, còn quản tiền chồng, không cho bà xu nào. 

Clip: Ham TV Tâm Tâm