• Home|

Coi thường bạn cũ làm nhân viên phục vụ, thanh niên ê mặt khi biết thân phận thật, câm mồm tức khắc

26/05/2019

(Blogtin) - Có tài mà không có đức thì là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó.

HAM TV

Alex