• Home|

Giận mà thương 7 tuyệt chiêu đẩy ‘gái ế’ đi lấy chồng của mẹ

26/06/2016

Nếu bạn đã đến tuổi kết hôn mà không chịu đem ai đó về ra mắt, mẹ bạn sẽ có nghìn lẻ một lý do để đuổi bạn ra khỏi nhà...

Giận mà thương 7 tuyệt chiêu đẩy gái ế đi lấy chồng của mẹ - Ảnh 1.

Giận mà thương 7 tuyệt chiêu đẩy gái ế đi lấy chồng của mẹ - Ảnh 2.

Giận mà thương 7 tuyệt chiêu đẩy gái ế đi lấy chồng của mẹ - Ảnh 3.

Giận mà thương 7 tuyệt chiêu đẩy gái ế đi lấy chồng của mẹ - Ảnh 4.

Giận mà thương 7 tuyệt chiêu đẩy gái ế đi lấy chồng của mẹ - Ảnh 5.

Giận mà thương 7 tuyệt chiêu đẩy gái ế đi lấy chồng của mẹ - Ảnh 6.

Giận mà thương 7 tuyệt chiêu đẩy gái ế đi lấy chồng của mẹ - Ảnh 7.

Giận mà thương 7 tuyệt chiêu đẩy gái ế đi lấy chồng của mẹ - Ảnh 8.

Giận mà thương 7 tuyệt chiêu đẩy gái ế đi lấy chồng của mẹ - Ảnh 9.

Giận mà thương 7 tuyệt chiêu đẩy gái ế đi lấy chồng của mẹ - Ảnh 10.

Giận mà thương 7 tuyệt chiêu đẩy gái ế đi lấy chồng của mẹ - Ảnh 11.

Giận mà thương 7 tuyệt chiêu đẩy gái ế đi lấy chồng của mẹ - Ảnh 12.

Giận mà thương 7 tuyệt chiêu đẩy gái ế đi lấy chồng của mẹ - Ảnh 13.

Giận mà thương 7 tuyệt chiêu đẩy gái ế đi lấy chồng của mẹ - Ảnh 14.

Giận mà thương 7 tuyệt chiêu đẩy gái ế đi lấy chồng của mẹ - Ảnh 15.

 

Theo Trí thức trẻ

Tin liên quan

loading...
loading...