• Home|

Hai chiếc lỗ nhỏ ở phía dưới giày Converse dùng làm gì? Lý do đây này!

02/10/2016

Hai lỗ nhỏ này không chỉ là để trang trí, cũng không phải là để thông khí cho giầy mà chúng có công dụng đặc biệt khác

Tin liên quan

loading...
loading...