• Home|

Kể cả không mù chữ, bạn cũng khó lòng đọc được hết chữ cái ở đây

02/06/2016

Biết chữ mà không đọc được chính là cảm giác khó chịu của những người mù màu khi bắt gặp 9 bức tranh chấm tròn đánh lừa thị giác này.

Để ám chỉ hiện tượng không biết chữ, người ta đã sử dụng thuật ngữ “mù chữ”, đại ý là không biết chữ, không đọc được chữ. Tuy nhiên, thật lạ là có những người hoàn toàn không mù chữ, thậm chí còn trình độ văn hóa 12/12, Đại học, Cao học… nhưng vẫn không thể đọc được hết chữ cái ở trong 9 bức tranh chấm tròn đánh lừa thị giác. Được biết, đây là chùm tranh ảo giác do Play Buzz sáng tác ra nhằm kiểm tra mức độ mù màu của con người hiện nay. Nếu tự tin mình không bị mù màu cũng như mù chữ, bạn có thể chơi luôn và ngay cho kịp chuyến bay.

        

Theo Trí thức trẻ