• Home|

Khẩu quyết tính nhẩm của người Ấn, trẻ con cũng tính nhanh như siêu nhân

04/11/2016

Phương pháp nhân mới, dễ sử dụng, ngại gì không học hỏi…

Khi người mẹ Việt thấy con trẻ đọc thuộc bảng cửu chương 9×9 đã rất hạnh phúc, mà bạn có biết ở Ấn Độ những đứa trẻ đã học thuộc đến phép nhân 19×19 rồi!

Chẳng chắc những năm gần đây Ấn Độ lại phát triển nhanh như vậy? Ở Ấn Độ bảng cửu chương 9×9 là từ 1 trở lại đến 19 (→ cách nhân 19×19 ?), Nhưng bạn có biết làm thế nào người Ấn Độ có thể ghi nhớ được cấp số nhân từ 11-19?

[Ấn Độ] Đào tạo tính toán ra sao???

Ở đây xin giới thiệu phép toán cửu chương 9×9 của Ấn Độ.

tinh nham

Thực sự tuyệt vời! Hãy thử tình nhẩm đáp án cùa phép toán sau đây:

13X12 =? (số bị nhân) (hệ số) Người Ấn Độ họ đã tính theo cách này:

Bước đầu tiên: Lấy số (13) cộng với số nhân ở vị trí thứ (2) , 13 + 2 = 15 Bước hai: Hoàn thành bước đầu tiên thì mang câu đáp án nhân với 10 (→ cũng chính là thêm vào sau chữ số 0)

Bước thứ ba: Sau đó, đem chữ số bị nhân ở vị trí thứ (2) nhân với số nhân chữ số (2), 2×3 = 6 (13 + 2) X10 + 6 = 156

Như vậy, tính nhẩm nhanh chóng có thể ghi nhớ được 11×11 đến 19X19 rồi nhé! Chúng ta thử nhìn vào những ví dụ phép toán bên dưới: 14 × 13: (1) 14 + 3 = 17 (2) 17 × 10 = 170 (3) 4 x 3 = 12 (4) 170 + 12 = 182

16 × 17: (1) 7 + 16 = 23 (2) 23 × 10 = 230 (3) 6 × 7 = 42 (4) 230 + 42 = 272

19 × 19: (1) 9 + 19 = 28 (2) 28 × 10 = 280 (3) 9 × 9 = 81 (4) 280 + 81 = 361

Quả thật vô cùng đơn giản! Nhanh chóng chia sẻ cho các em nhỏ cùng học hỏi nào?

Nguồn: Sưu Tầm

Tin liên quan

loading...
loading...