• Home|

Không giải được bài toán tính nhẩm kẹo sô-cô-la, hãy xách dép cho học sinh lớp 1

30/09/2016

Ăn kẹo sô-cô-la thì dễ nhưng phải tính nhẩm xem còn bao nhiêu ô kẹo sau khi đã ăn nhòe mồm miệng lại là việc khá "khoai" đấy!

Bài kiểm tra môn Sô-cô-la Toán học

Thời lượng: 5 giây

Đề bài: Em có 1 thanh kẹo sô-cô-la (chú ý: em phải tự đếm xem lúc đầu mình có tổng cộng bao nhiêu ô kẹo). Bạn Lan cứ xin em mấy ô kẹo, em cho bạn Lan. Sau đó, em lại được bố mẹ cho thêm kẹo. Bạn Hồng tiếp tục xin của em, em lại cho bạn Hồng. Thấy vậy, ông bà lại cho tiếp em. Bạn Đào lại xin của em mấy ô, em lại vui tay cho bạn Đào. Em có thể tóm tắt qua sơ đồ hình vẽ sau:

Không giải được bài toán tính nhẩm kẹo sô-cô-la, hãy xách dép cho học sinh lớp 1 - Ảnh 1.

Không giải được bài toán tính nhẩm kẹo sô-cô-la, hãy xách dép cho học sinh lớp 1 - Ảnh 2.

Không giải được bài toán tính nhẩm kẹo sô-cô-la, hãy xách dép cho học sinh lớp 1 - Ảnh 3.

Không giải được bài toán tính nhẩm kẹo sô-cô-la, hãy xách dép cho học sinh lớp 1 - Ảnh 4.

Không giải được bài toán tính nhẩm kẹo sô-cô-la, hãy xách dép cho học sinh lớp 1 - Ảnh 5.

Không giải được bài toán tính nhẩm kẹo sô-cô-la, hãy xách dép cho học sinh lớp 1 - Ảnh 6.

Không giải được bài toán tính nhẩm kẹo sô-cô-la, hãy xách dép cho học sinh lớp 1 - Ảnh 7.

Không giải được bài toán tính nhẩm kẹo sô-cô-la, hãy xách dép cho học sinh lớp 1 - Ảnh 8.

Không giải được bài toán tính nhẩm kẹo sô-cô-la, hãy xách dép cho học sinh lớp 1 - Ảnh 9.

Không giải được bài toán tính nhẩm kẹo sô-cô-la, hãy xách dép cho học sinh lớp 1 - Ảnh 10.

Không giải được bài toán tính nhẩm kẹo sô-cô-la, hãy xách dép cho học sinh lớp 1 - Ảnh 11.

Không giải được bài toán tính nhẩm kẹo sô-cô-la, hãy xách dép cho học sinh lớp 1 - Ảnh 12.

Không giải được bài toán tính nhẩm kẹo sô-cô-la, hãy xách dép cho học sinh lớp 1 - Ảnh 13.

Không giải được bài toán tính nhẩm kẹo sô-cô-la, hãy xách dép cho học sinh lớp 1 - Ảnh 14.

Không giải được bài toán tính nhẩm kẹo sô-cô-la, hãy xách dép cho học sinh lớp 1 - Ảnh 15.

Không giải được bài toán tính nhẩm kẹo sô-cô-la, hãy xách dép cho học sinh lớp 1 - Ảnh 16.

Không giải được bài toán tính nhẩm kẹo sô-cô-la, hãy xách dép cho học sinh lớp 1 - Ảnh 17.

        

(Nguồn: B.F)

Theo Chi Mai / Trí Thức Trẻ