• Home|

Kinh hoàng cảnh lợn chết được “phù phép” thành thịt lợn mán ở Vĩnh Phúc

22/11/2016

Thịt lợn bẩn không còn là vấn đề mới, tuy nhiên, bẩn đến mức độ nào vẫn là chủ đề mà người tiêu dùng quan tâm, đặc biệt là món đặc sản thịt lợn mán mà nhiều người vẫn dùng.

Từ khóa: