• Home|

Lại thêm 1 người chơi sử dụng quyền trợ giúp ngay từ câu số 1 của “Ai là triệu phú”

30/11/2016

Không trả lời được thì dùng trợ giúp chứ sao ...

Tin liên quan

loading...
loading...