• Home|

Lão nông thích thì lão nông để rắn cắn lưỡi cho phê thôi

30/09/2016

Ông Rakha tình nguyện để cho rắn hổ mang cắn vào lưỡi mình.

Tin liên quan

loading...
loading...