• Home|

Màn hát bè Điều anh biết “chất nhất quả đất” của hai thanh niên trong lớp học

09/11/2016

(Blogtin) - Hai nam sinh thể hiện màn hát bè không thể ăn nhập hơn đã khiến các "khán giả" cười không ngớt.

 

Nguồn: Nguyễn Đức Tùng