• Home|

Muốn chui vào màn hình để nhìn cho kĩ loạt ảnh kỳ quặc khiến bạn phải dụi mắt nhìn đi nhìn lại vài lần

21/10/2016

(TC) Những hình ảnh đau đầu nhức mắt dưới đây chắc chắn sẽ khiến bạn phải nhìn đi nhìn lại nhiều lần.

hai nao blogtin (1)

Trắng gì mà sáng thế!

hai nao blogtin (2)

Có ai phải nhìn lại lần 2 không?

hai nao blogtin (3)

Thần chết đi đâu mà lạc vào đây vậy?

hai nao blogtin (4)

Xin chào :))

hai nao blogtin (5)

Bàn tay xương xẩu

hai nao blogtin (6)

Chẳng lẽ đây chính là người rắn trong truyền thuyết?

hai nao blogtin (7)

Không chuyện gì là không thể xảy ra

hai nao blogtin (8)

Giỡn mặt với tử thần

hai nao blogtin (9)

Yêu không mà nhìn

hai nao blogtin (10)

Cô bạn cùng giường

hai nao blogtin (11)

Nghe nói gió mùa đông bắc sắp về

 Theo Một Thế Giới