• Home|

Người chủ động trả tiền các buổi hẹn không phải họ dư dả mà bởi…

05/11/2016

Trong cuộc hẹn, không ít người "trốn" mỗi khi thanh toán song lại có những người bạn tranh trả tiền. Nhưng đừng nghĩ là do họ quá thừa tiền.

Người chủ động trả tiền các buổi hẹn không phải họ dư dả mà bởi... - Ảnh 1.

Người chủ động trả tiền các buổi hẹn không phải họ dư dả mà bởi... - Ảnh 2.

Người chủ động trả tiền các buổi hẹn không phải họ dư dả mà bởi... - Ảnh 3.

Người chủ động trả tiền các buổi hẹn không phải họ dư dả mà bởi... - Ảnh 4.

Người chủ động trả tiền các buổi hẹn không phải họ dư dả mà bởi... - Ảnh 5.

Người chủ động trả tiền các buổi hẹn không phải họ dư dả mà bởi... - Ảnh 6.

Người chủ động trả tiền các buổi hẹn không phải họ dư dả mà bởi... - Ảnh 7.

Người chủ động trả tiền các buổi hẹn không phải họ dư dả mà bởi... - Ảnh 8.

Người chủ động trả tiền các buổi hẹn không phải họ dư dả mà bởi... - Ảnh 9.

Người chủ động trả tiền các buổi hẹn không phải họ dư dả mà bởi... - Ảnh 10.

theo Thời đại

Tin liên quan

loading...
loading...