• Home|

Nhắc nhở giám đốc vì dắt chó tè bậy, chủ tịch bị khinh thường “tháng lương của ông không đủ để cho chó ăn”

31/05/2019

(Blogtin) - Cậy mình có tiền thì có quyền, giám đốc dắt chó đi dạo rồi cho tè bậy trong công viên. Khi được "bảo vệ" nhắc nhở và yêu cầu nộp phạt, anh ta vẫn một mực không chịu chấp hành nhưng "núi cao còn có núi khác cao hơn" giám đốc à, đừng bao giờ khinh thường người khác.

Clip: Ham TV Tâm Tâm