• Home|

Những trích dẫn nhảm nhí giúp bạn bớt ảo tưởng vào cuộc sống

22/11/2016

Mơ mộng lãng mạn sao? Đến lúc quay lại với cuộc đời rồi!

Những trích dẫn nhảm nhí giúp bạn bớt ảo tưởng vào cuộc sống - Ảnh 1.

Những trích dẫn nhảm nhí giúp bạn bớt ảo tưởng vào cuộc sống - Ảnh 2.

Những trích dẫn nhảm nhí giúp bạn bớt ảo tưởng vào cuộc sống - Ảnh 3.

Những trích dẫn nhảm nhí giúp bạn bớt ảo tưởng vào cuộc sống - Ảnh 4.

Những trích dẫn nhảm nhí giúp bạn bớt ảo tưởng vào cuộc sống - Ảnh 5.

Những trích dẫn nhảm nhí giúp bạn bớt ảo tưởng vào cuộc sống - Ảnh 6.

Những trích dẫn nhảm nhí giúp bạn bớt ảo tưởng vào cuộc sống - Ảnh 7.

theo Kenh14/TTVN