• Home|

Nổi da gà với thí nghiệm thả lợn xuống đáy đại dương 9 ngày

10/10/2016

(Blogtin) - Nhóm các nhà nghiên cứu Canada đã tiến hành thí nghiệm thả xác 2 con lợn xuống đáy đại dương trong vòng 9 ngày xem có điều gì xảy ra và nhận được kết quả khiến người xem "nổi da gà".

Tin liên quan

loading...
loading...