• Home|

Phiên bản nhí Khánh Ly vừa cất tiếng hát Trấn Thành đã dàn dụa nước mắt

21/11/2016

(Blogtin) - Trong chương trình Giọng ải giọng ai, một người chơi đã khiến Trấn Thành rơi nước mắt vì giọng hát quá giống ca sĩ Khánh Ly.