• Home|

Quá khủng: ăn hải sản phải tầm cỡ như thế mới đã

27/10/2016

(Blogtin) - Bạn đã bao giờ ăn một khay hải sản "không lồ" như thế này chưa? Thật là quá khủng luôn, thế này ăn sao cho hết đây?