• Home|

Suốt ngày chỉ biết so sánh với người khác và cái kết là đây!

25/08/2016

Có những điều dù phũ nhưng lại rất thật trong cuộc sống hàng ngày mà bạn nên đọc và ngẫm.

Suốt ngày chỉ biết so sánh với người khác và cái kết là đây! - Ảnh 1.

Suốt ngày chỉ biết so sánh với người khác và cái kết là đây! - Ảnh 2.

Suốt ngày chỉ biết so sánh với người khác và cái kết là đây! - Ảnh 3.

Suốt ngày chỉ biết so sánh với người khác và cái kết là đây! - Ảnh 4.

Suốt ngày chỉ biết so sánh với người khác và cái kết là đây! - Ảnh 5.

Suốt ngày chỉ biết so sánh với người khác và cái kết là đây! - Ảnh 6.

Suốt ngày chỉ biết so sánh với người khác và cái kết là đây! - Ảnh 7.

Suốt ngày chỉ biết so sánh với người khác và cái kết là đây! - Ảnh 8.

Suốt ngày chỉ biết so sánh với người khác và cái kết là đây! - Ảnh 9.

Suốt ngày chỉ biết so sánh với người khác và cái kết là đây! - Ảnh 10.

theo Thế giới trẻ