• Home|
  • Anh không quan trọng cái màng trinh bé tẹo đó thì em để ý làm gì

    " Trời đất, em làm khổ anh gần 2 năm nay vì lý do vớ vẩn này à. Anh tưởng gì to tát lắm, vậy mà anh đã nghĩ rằng tại anh không tốt nên khiến em kỳ thị nào ngờ… Anh không quan tâm cái màng trinh bé tẹo đó thì em để ý làm gì. Em làm người yêu anh nhé"... Nhờ câu nói đó để rồi giờ đây chúng tôi đã có mái ấm bên nhau hạnh phúc.

    24/09/2016