• Home|

Tên trộm thích sưu tầm đồ lót và hành động “lạ” của chiến sĩ CSGT

19/10/2016

Hình ảnh người chiến sĩ CSGT xúc đất, làm đường cho người dân đi thật khiến nhiều người cảm động. Và cũng có nơi, đầu tư tiền tỉ để làm đường, nhưng mới đi đã... hỏng.

Công an xúc đất, tên trộm thích đồ lót và con đường vừa đi đã hỏng

theo Trí Thức Trẻ