• Home|

Tôi bình thản tháo 40 cây vàng trên người trả lại mẹ chồng rồi vui vẻ ký đơn ly hôn

30/11/2016

Vừa lúc đó, một người nhắc về số vàng tôi đeo trên người, ý bảo gia đình tôi cũng có của ăn của để. Nào ngờ, mẹ chồng phá lên cười hô hố rồi nói....

Tin liên quan

loading...
Từ khóa:
loading...