• Home|

‘Vắt chanh bỏ vỏ’ còn muốn kiếm ‘món hời’, gã chủ tịch hèn hạ chờ ngày vào tù bóc lịch

30/05/2019

(Blogtin) - Lừa được cô gái ngây thơ mang bầu với mình, gã chủ tịch đốn mạt định lợi dụng đứa bé để chuộc lợi. Nhưng ông trời có mắt khiến gã không được như ý.

Clip: Nữ Thư Kí

Kim Ngân