• Home|

Vợ nai lưng “nuôi” chồng thất nghiệp ngờ đâu chồng phản bội dẫn cả “gái” về nhà

28/05/2019

(Blogtin) - Bao nhiêu năm "nuôi" người chồng thất nghiệp, ngỡ sau này được nhận lại hạnh phúc, ngờ đâu chồng phản bội dẫn cả gái về nhà.

Clip: Nữ chủ tịch

Mai Dung