• Home|

Xuất hiện ở sân bay với trang phục này, G-Dragon khiến ai nhìn thấy cũng phải há hốc mồm

24/11/2016

Nếu không biết thì khó mà có thể nhận ra nổi đấy là G-Dragon - thủ lĩnh của nhóm Big Bang.

Từ khóa: